💜⭐जे मित्र आपली हॉटेल ची बिले भरतात,
ते त्यांच्यापाशी खुप पैसा आहे म्हणून नव्हे,⭐💜

💜⭐तर त्याना मित्र पैश्यापेक्षा अधिक प्रिय असतात म्हणून!⭐💜 💜⭐जे कोणत्याही कामात पुढाकार घेतात, ते मुर्ख असतात म्हणून नव्हे तर त्याना

Read more